29 - 30 Ekim 2011 İstanbul

Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümleri’nin İşbirliğiyle 29-30 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’da, “Türkiye ile Ermenistan Arasındaki Normalleşme Sürecinin Yeniden Canlandırılması” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Türk ve Ermeni katılımcıların yanı sıra Azerbaycan, Rusya ve ABD’den temsilcilerin yer aldığı söz konusu çalıştayda, esas itibariyle, Zürih Protokolleri’nin imzalanması sonrasında normalleşme süreci, Yukarı Karabağ müzakerelerinin sürece etkisi ile normalleşme sürecinin yeniden canlandırılmasına ilişkin öneriler ele alınmıştır. Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarının ve üçüncü ülkelerin olası katkıları üzerinde durulmuştur.