18 Aralık 2012 Ankara

SAM ve Polonya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğu Araştırmaları Merkezi’nin (OSW) işbirliğiyle düzenlenen “Rusya Dış Politikası” konulu yuvarlak masa toplantısı 18 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.

OSW Rusya Bölümü Direktörü Dr Marek Menkiszak’ın sunum yaptığı programa, Rusya üzerine çalışmalar yapan akademisyen ve düşünce kuruluşlarından uzmanların yanısıra Bakanlığımız Doğu Avrupa, İkili Ekonomik İlişkiler ile Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılıklarından da katılımın gerçekleşmiştir.

Rusya Dış Politikası’nın başta Eski Sovyetler Birliği hinterlandı, AB, Çin ve ABD olmak üzere öncelikli hedef ve bölgeleri, etki alanları, Avrasya Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi projeleri, Orta Doğu’daki güncel durum ile Orta Asya ve Baltık ülkeleri stratejileri bağlamında incelendiği toplantının soru-cevap kısmında ise ağırlıklı olarak Rusya’nın AB, Belarus, Ukrayna, Orta Doğu ilişkileri ile Avrasya Birliği projesi konuları tartışılmıştır.