9 Temmuz 2013 Ankara

Amerika’da yerleşik çeşitli üniversite ve askeri akademilerde öğrenim gören öğrencileri bir araya getiren “ALLIES” Ortak Araştırma Projesi üyelerinin Ankara’yı ziyaretleri vesilesiyle 9 Temmuz 2013 tarihinde Merkezimizde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

SAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Özcan toplantıya katılarak bir konuşma yapmış ve Merkezimiz stajyerleri de toplantıda hazır bulunmuştur. Toplantı sırasında, Doç. Dr. Özcan, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne Türkiye’de ordunun siyasi, ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü kısaca anlatmış ve bunun dış politikaya etkilerine değinmiştir. Ayrıca, soru-cevap bölümünde Türkiye’nin komşularına yönelik dış politikası değerlendirilmiştir.