25 Haziran 2014 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve ABD’de yerleşik Brookings Institute tarafından Dışişleri Bakanlığı’nda “Güney Kafkasya’da Son Durum ve Olası Gelişmeler” konulu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kamer Kasım ve SAM Danışmanı Doç. Dr. Ferhat Pirinççi’nin yanısıra, Brookings Institute’ten Prof. Dr. Kemal Kirişci ile anılan kurum uzmanlarından Jeremy Shapiro ve Andrew Moffatt katılım sağlamışlardır.

Toplantı kapsamında, Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan problemlere Türkiye’nin yaklaşımı, bölge içi ve bölge dışı aktörlerin yaşanan süreçlere etkileri, Türk-Ermeni ilişkilerini etkileyen muhtelif dinamikler ve 1915 iddialarının 100. yıldönümünün yaklaştığı bir dönemde Türkiye’nin konuya yönelik tutumu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.