30 Ekim 2013 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) arasında 30 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da bir Çalıştay düzenlenmiştir.

SAM Başkan Vekili Doç. Dr. Mesut Özcan, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr.. Ramazan Taş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Çolakoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  öğretim üyesi Dr. Bahadır Pehlivantürk, , SAM Danışmanlarından Doç. Dr. Şaban Kardaş, Dış Politika Danışmanı  Ufuk Ulutaş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Dr. Mehmet  Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ceren Ergenç, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Çağdaş Üngör, Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Yang Guang, Dünya Ekonomisi ve Politikaları Enstitüsünden Prof. Xu Jin, Amerikan Çalışmaları Kurumu’ndan Dr. Zhang Fan, Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsünden Prof. Yu Guoqing and Prof. Chen Mo, Asya ve Afrika İşleri Departmanı Uluslararası Çalışmalar  Ofisi  Yöneticisi Prof. Jia Li katılım sağlamışlardır.

Çalıştay kapsamında Asya’nın yükselişi ve bu yükselişin küresel siyaset açısından yarattığı etkiler tartışılmış, Çin ve Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikası ve sözkonusu iki ülkenin bölge ülkeleri ile ilişkileri vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye ile Çin ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve kültürel yönleri ele alınmış, ayrıca Suriye’deki mevcut kriz değerlendirilerek olası çözüm yolları irdelenmiştir.

Oturumların sonundaki soru-cevap bölümlerinde adıgeçen katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplamışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerinin yanı sıra önerilerini de paylaşmışlardır.