19 Aralık 2014 Pekin

SAM ile Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) arasında 19 Aralık 2014 tarihinde Pekin’de "100. Yıl Vizyonları ve Türkiye-Çin Stratejik İşbirliği" temalı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Çalıştay kapsamında katılımcılar, Türkiye ve Çin'in 100. yıl stratejik vizyon hedeflerinin ve İpek Yolu Projesi'nin sunduğu işbirliği olanaklarının ışığında iki ülkenin karşılıklı diplomasi perspektiflerini ve ilişkilerin geliştirilebilmesine yönelik fırsatları ele almışlardır.

Oturumların sonundaki soru-cevap bölümlerinde katılımcılar birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşünce ve önerilerini paylaşmışlardır.

SAM heyeti Pekin'de bulunduğu süre zarfında Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'ni de (DRC) ziyaret ederek anılan kurumla imzalanması öngörülen mutabakat muhtırası (MoU) hakkında görüşmelerde bulunmuştur. Heyet ayrıca Pekin Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Ensitüsü'ne de ziyarette bulunarak anılan merkezin çalışmaları hakkında bilgi almış ve üniversite bünyesinde Türkçe öğrenmekte olan Çinli öğrencilerle tanışma olanağı bulmuştur.