14 Mart 2014 Mumbai- Hindistan

Merkezimiz ile Gateway House isimli düşünce kuruluşu eşgüdümünde 14 Mart 2014 tarihinde bir dizi konferans düzenlenmiştir.

Türk heyetinde SAM Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, Mumbai Başkonsolosumuz Ceylan Özen Erişen ve Yasama Uzman Yardımcısı Cemil Dinmezpınar yer almıştır. Gün boyu devam eden program çerçevesinde Türk heyeti, Google Hangout programı, Gateway House merkezinde düzenlenen kapalı toplantı ve David Sassoon Kütüphanesinde gerçekleştirilen panel olmak üzere farklı toplantılara katılmışlardır.

Konferanslar boyunca, Doç. Dr. Özcan Türk Dış Politikasının farklı boyutlarını ve temel ilkelerini anlatırken, Yasama Uzman Yardımcısı Dinmezpınar Türk Hükümetinin Cinsiyet Eşitliğinin temini amacıyla uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirdiği yasal düzenlemeleri aktarmıştır.

Ayrıca, konferanslar yukarıdaki konular hakkında Hindistan kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından son derece faydalı bir platform oluşturmuştur.