7 Ekim 2013 Ottava, Kanada

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Vekili Doç. Dr. Mesut Özcan başkanlığında, İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasi Eğilimler Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mensur Akgün, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Kardaş ve İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasi Eğilimler Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Sylvia Tiryaki'den oluşan akademisyen heyeti, 7 Ekim 2013 tarihinde Ottava Üniversitesi’nde “Turkey Facing Regional System in Flux: Between Political Transformation in the Middle East and Economic Crisis in Europe & Turkey: International Trade and Demographic Issues” başlıklı bir panele katılmıştır. Ottava Üniversitesi “Graduate School of Public and International Affairs”de Doçent Dr. Patrick Georges’un da katılarak sunuş yaptığı paneli aralarında akademisyen, diplomat, bürokrat ve öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 60 kişi izlemiştir.

Moderatörlüğünü Prof. Akgün’ün üstlendiği panelde, Prof. Akgün Türk dış politikasının genel bir özetini yaparak, eksen kayması iddiaları ve Türkiye-AB ilişkilerini irdelemiş; Doç. Dr. Kardaş ülkemizin dış politikasına ilişkin algılamalar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler ve ülkemizin bu ülkelerle ilişkileri siyasal ve kuramsal bazda ele almıştır. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi veren ve bu bağlamda çözüme ilişkin görüşlerini aktaran Dr. Tiryaki’nin ardından, Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Georges Türk ekonomisi ve nüfus artışını teşvik eden politikalar ile demografik gelişmelerin ekonomiye etkileri konularında sunuş yapmıştır. Bu konuşmaları, SAM Başkan Vekili Doç. Dr. Özcan’ın Türk dış politikasına ilişkin genel bir değerlendirmesi izlemiştir.

Soru-cevap bölümünde, izleyiciler, dış politikamızın liberal-gerçekçi yönleri, basın özgürlüğü, Hükümetimizin dış politika uygulamalarına ilişkin yabancı basında yer alan eleştiriler, Suriye ile ilişkilerde değişen politikamız, nüfus artışını teşvik eden politikalar yerine Kanada gibi göçmen kabul eden bir ülke olmanın olası avantajları konularındaki soruları heyetimiz tarafından yanıtlanmıştır.

Heyetimiz öğleden sonra Kanada Dışişleri Bakanlığı’nda “Chatham House” kuralları çerçevesinde düzenlenen kısıtlı katılımlı toplantıda ülkemiz ve bölgesindeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlamıştır.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Carleton Üniversitesi'ne bağlı "Norman Paterson School of International Affairs" arasında akademik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin bir Niyet Beyanı, Sayın SAM Başkanımız ve Carleton Üniversitesi Kamu İşleri Fakültesi Dekanı Prof. Andre Plourde arasında imzalanmıştır.