17 Mart 2015 Ankara

Portekiz’de yerleşik bulunan ve akademik-kültürel alanlarda etkinlik gösteren Minerva Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı ile SAM arasında işbirliği ve ortak etkinlikler düzenlenmesini öngören Mutabakat Zaptı, 17 Mart 2015 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Merkez Binası’nda düzenlenen bir toplantıyla imzalanmıştır.

Portekiz tarafından Minerva Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Lizbon Lusiada Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. José Francisco Pavia, Minerva Vakfı yönetim kurulu üyesi ve Portekiz eski Dışişleri Bakanı António Martins da Cruz ve Uluslararası Politika ve Liderlik Enstitüsü (IPLI) direktörü Dr. Timothy Reno’nun iştirak ettiği toplantı marjında, Mutabakat Zaptının imzalanmasını müteakip Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Merkez Bankası’ndan uzman yetkililer tarafından Portekizli katılımcılara Türkiye-Portekiz ilişkilerinin muhtelif boyutları, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin ekonomi politikaları hakkında sunumlarda bulunulmuş ve Portekizli heyetten gelen sorular yanıtlanmıştır.

Toplantının akabinde konuk heyet üyeleri onuruna bir yemek verilmiştir.