18 Eylül 2014 Varşova

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Varşova'da mukim Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (PISM) işbirliğinde Varşova'da 18 Eylül 2014 tarihinde "Polonya ve Türkiye: Ortak Komşuluk - Ortak Çıkarlar?" başlıklı bir seminer gerçekleştirilmiştir. Seminer, 19 Mart 2013 tarihinde SAM ve PISM arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla tesis edilen kurumsal ilişkilerin devamı niteliğini taşımaktadır. Adıgeçen seminere Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, BOTAŞ Uluslararası Projeler Daire Başkanı Emre Engür, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever ve Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre İşeri SAM'ı temsilen iştirak etmişlerdir.

2014 yılında Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 600. yılının kutlanacağı vurgulanan seminerde Türkiye ve Polonya arasındaki siyasî, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin düzeyi ele alınmış, Karadeniz ve Hazar bölgesinde oluşan yeni güvenlik ortamının aşılmasında iki ülke arasındaki işbirliğinin ve diğer uluslararası aktörlerin rolü ele alınmıştır. Bunun yanısıra, jeopolitik değişimler bağlamında AB-Türkiye enerji işbirliği için öne çıkartılacak politikalar, bunu sağlamak için Türkiye'nin tamamladığı enerji altyapı projeleri ve ortak komşulukları çerçevesinde Türkiye ve Polonya'nın Güney Kafkasya'da birlikte hareket etme kapasiteleri masaya yatırılmıştır.

Seminerdeki her oturum sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerini paylaşmışlardır.

Program çerçevesinde SAM heyeti Polonya Enformasyon ve Yabancı Yatırım Ajansı Başkanı Slawomir Majman ve Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Prof. Stanislaw Koziej tarafından ağırlanmış, gazeteci ve hukukçu Marek Ostrowski ile görüşmüş ve Varşova Başkaldırısı Müzesi'ni ziyaret etmiştir.