24.12.2019 Ankara

SAM ile Rusya Dış İlişkiler Konseyi (RIAC) arasında güncel bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.