30.09.2019 Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersel Aydınlı, SAM Söyleşileri’nin Eylül oturumunda “Bitmeyen Soğuk Savaş, Sarsılan Küresel Yapı ve Türkiye için Strateji” başlıklı sunumunda küresel düzeyde güç değişiminde yaşanan tektonik sarsıntıların niteliğine ve yüksek stratejiyi oluşturmak için yeni aktörlerin rolüne de dikkat çekerek, dış politikanın tarihsel otonom konumunu kaybettiğine dair çarpıcı analizlerini paylaşmıştır.