26.11.2019 Ankara

SAM Söyleşileri'nde ağırladığımız İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Dr. Hakkı Uygur, “İran’ın Bölgesel Politikaları” konulu sunumunda İran'ın politikalarını tarihsel perspektiften zengin bir çerçeve içinde sundu.