11 - 22 Temmuz 2011 Ankara

Bakanlığımızın çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleğine ilişkin ön bilgi sağlamak amacıyla 11-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında Ankara’da bir yaz okulu gerçekleştirilmiştir.