13 Mayıs 2015 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Moğolistan Güvenlik Konseyi bünyesindeki Strateji Çalışmaları Ensititüsü (ISS) tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda “Türkiye ve Moğolistan: Geçmiş ve Gelecek” konulu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Moderatörlüğünü SAM Daire Başkan Vekili Ümit Alpaslan Kılıç'ın yürüttüğü çalıştaya, Türk ve Moğol akademisyenlerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’ndan ve TİKA'dan yetkililer de iştirak etmişlerdir.

Çalıştay kapsamında, Türk-Moğol ikili ilişkileri, TİKA'nın uluslararası faaliyetleri ve Moğolistan'ın kalkınmasında Türkiye'nin sağladığı katkılar, Moğolistan'ın "Üçüncü Ülke Politikası", ayrıca Türkiye ve Moğolistan'ın üçüncü taraf ve ülkelerle (Rusya, Çin, ŞİÖ, NATO) ikili ilişkileri ele alınmıştır.

Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde adıgeçen katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerinin yanı sıra önerilerini de paylaşmışlardır.