9 Ekim 2014 Ankara

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (MiReKoc) Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programının desteğiyle yürütülen “Değişen Ulusötesi Göç: İnsanların Geçici Hareketliliğinin Dönüştürücü Özellikleri” (EURA-NET) başlıklı proje kapsamında, Merkezimiz ve MiReKoc işbirliğinde 9 Ekim 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'nda bir çalıştay düzenlenmiştir.

Sözkonusu çalıştaya Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) aralarında bulunduğu kamu kuruluşlarından ve göç alanında çalışan araştırma kuruluşları ile akademisyenlerden katılım gerçekleşmiştir.

Çalıştay kapsamında, günümüzde uluslararası göç olgusunun kaynak, hedef ve transit ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal yaşantılarında doğurduğu etkiler, göçmenler ile geldikleri yeni toplumlar arasındaki etkileşimler ve göç olgusuna karşı geliştirilebilecek politikaların ana aktör ve paydaşlarının ortaya koyabileceği katkılar hakkında tespit ve öneriler ortaya konulmuş ve katılımcıların dile getirdikleri sorulara yanıtlar aranmıştır.