19 Mart 2013 Ankara

Merkezimiz ile Polonya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (PISM) arasında işbirliğini başlatmayı ve geliştirmeyi amaçlayan Mutabakat Muhtırası (MoU), 19 Mart 2013 tarihinde Bakanlığımızda imzalanmıştır. Merkezimiz adına Muhtırayı SAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Özcan, PISM adına ise Enstitü Direktörü Dr. Marcin Zaborowski imzalamıştır.

İmza töreni öncesinde, iki kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, başta Avrupa Birliği, Ortadoğu, enerji ve güvelik konuları olma üzere Mutabakat Muhtırası kapsamında iki taraf arasındaki potansiyel işbirliği alanları tespit edilmiş ve bilimsel çalışmalar kapsamında bilgi teatisi konusunda mutabık kalınmıştır.