11 Aralık 2014 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Şanghay Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (SIIS) tarafından 11 Aralık 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda “Türk-Çin İşbirliği: Ortadoğu ve Avrasya'da Barış ve Güvenlik” konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Moderatörlüklerini SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul ve SIIS Başkanı Chen DongXiao yürüttüğü çalıştaya, Türk ve Çinli akademisyenlerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer de iştirak etmişlerdir.

Çalıştay kapsamında, Avrasya ve Ortadoğu'da Güvenlik, İran Nükleer Meselesi konuları tartışılmış, Enerji konuları, İpek Yolu Projesinin Çin-Türk ilişkileri açışından sunduğu fırsatlar, Türkiye ve Çin’in değişen diplomasi anlayışı ele alınmıştır. Bunun yanı sıra bölgesel çatışmalar ve çözüm yolları irdelenmiştir. SIIS heyeti ayrıca, İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden üst düzey yetkililer ile İpekyolu Projesinin Türkiye aşamaları hakkında görüşmüşlerdir.

Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde adıgeçen katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerinin yanı sıra önerilerini de paylaşmışlardır.