15 Temmuz - 2 Ağustos 2013 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), dış politika konularına ilgili ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine yıl boyu yarım ya da tam zamanlı staj imkanı tanımaktadır. Ücretsiz stajlarda, erken yaşta tecrübe ve Bakanlığı tanıma şansı doğmaktadır. SAM’da stajyerlerin görevleri arasında kendilerine verilen konular hakkında araştırma yapmak, merkezimizin işleyişine ilişkin verilen görevleri ifa etmek, akademik toplantılara katılmak ve toplantı raporlarını hazırlamak esas olmakla birlikte görev ve sorumlulukların nicelik ve niteliğinde değişiklikler olabilmektedir.

Staj kapsamında öğrenciler, tecrübeli diplomatların deneyimlerini dinleme fırsatına sahip olmakta, Bakanlığa giriş aşamaları hakkında bilgi edinmekte ve merkezimizin danışman akademisyenlerinden ders alma imkanı bulmaktadırlar. Bunun yanısıra stajyerler, yerel ve uluslararası toplantılara katılım sağlamakta ve dış politikaya ilişkin bilgilerini artırma imkanı elde etmektedirler. Stajlarının sonunda sertifika almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığın işleyişini öğrenmekte ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.