Kasım- Aralık 2011 Ankara

Aday Meslek Memurları, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları ve diğer kamu kurumu personeline yönelik ikinci dönem eğitim programı SAM tarafından hazırlanmış olup, Kasım-Aralık 2011'den beri Bakanlığımız Diplomasi Akademisiyle birlikte yürütülmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan akademisyenler ve üst düzey bürokratlar sözkonusu program çerçevesinde eğitim vermektedir.