1 Temmuz 2014

Merkezimiz ve Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği eşgüdümünde Ankara’da 1 Temmuz 2014 tarihinde “NATO Genişlemesinin Transatlantik ve Küresel Güvenliğe Katkıları” başlıklı bir Sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sayın Ahmet Muhtar Gün, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Gülnur Aybet, Uluslararası Antalya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Tarık Oğuzlu’nun yanısıra Romanya, Birleşik Krallık, Polonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Estonya, Bulgaristan, Slovenya ve Gürcistan’ın Ankara’daki Büyükelçileri iştirak etmiştir.

Sözkonusu Sempozyum NATO’ya üye devletlerin ülkemizdeki en üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, samimi bir fikir alışverişi ortamı sağlamıştır. NATO’ya üye olmak isteyen Gürcistan ve Bosna-Hersek Büyükelçileri de sempozyum kapsamında söz alarak, üyelik perspektifleri doğrultusunda NATO’nun ülkelerine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ifade eden konuşmalar yapmışlardır.