Semih Erkan, İkinci Katip

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimini, 2009 yılında Georgia Southern Üniversitesi Matematik Bölümü’nde master eğitimini tamamlayan Semih Erkan, 2011 yılında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır. İnsan Kaynakları Dairesi’nde çalışmış, 2013-2018 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliğimizde Ataşe ve Üçüncü Katip unvanlarıyla görev yapmış, 2018 yılında SAM’da İkinci Katip olarak göreve başlamıştır.

 

Ahmet Servet Çiçek, Dışişleri Uzmanı

Ahmet Servet Çiçek lisans eğitimini 2007 yılında ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi alanında tamamlamıştır. Halen uluslararası ilişkiler doktora eğitimine devam etmektedir. Dışişleri Uzmanı Çiçek, Bakanlıktaki görevine 2013 yılında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nda Dışişleri Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2017 yılında uzmanlığa atanmış, akabinde Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığında görevlendirilmiştir.

 

Şeref Kale, Uzman

 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü‘nde göreve başlayan ve Ankara Meslek Yüksek Okulu Toplum Sağlığı Bölümü’nden 1979 yılında mezun olan Şeref Kale,  1995-1998 yılları arasında Beyrut Büyükelçiliğimizde Ataşe Yardımcısı  olarak  çalışmış olup, 2017 yılından itibaren Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görevini sürdürmektedir.

 

 

Mustafa Şenol, Uzman

Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nde 1985 yılında ön lisans, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde  lisans eğitimini tamamlayan Mustafa Şenol, 1988 yılında daktilo memuru olarak girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda ilk olarak Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev almış, 1992-2004 yılları arasında Ürdün’de Amman Büyükelçiliğimizde konsolosluk işleri üzerine sözleşmeli sekreter olarak çalışmıştır.  2005 yılında Dışişleri Bakanlığı’na  bilgisayar işletmeni olarak yeniden dönmüş, aynı yıl Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’nda, 2006-2012 arasında ise Uzman olarak Bilişim Teknolojileri Dairesinde görev yapmıştır. 2012 yılında Mısır’da İskenderiye Başkonsolosluğumuza ataşe yardımcısı olarak atanmış ve 2015 yılında Bakanlık merkez görevine dönmüştür. 2016 yılından bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görevini sürdürmektedir.

 Serkan Razi, Memur

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini 2008 yılında tamamlayan Serkan Razi, 2012’den bu yana SAM’da memur olarak görev yapmaktadır.

 

 

Fuat Usluoğlu, Memur

fuat

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini 2010 yılında tamamlayan Fuat Usluoğlu, 2012 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda ilk olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nda görev almış, ardından Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışmıştır.  Aralık 2013’ten bu yana SAM’da memur olarak görev yapmaktadır.