Dr. Ufuk ULUTAŞ, Başkan

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde ve doktorasını Ankara YBU Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri almıştır. 2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi’nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Dr. Ulutaş, bu süre zarfında Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak; Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi’nde önce Samuel M. Melton ardından George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak;  Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde ise araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

2006-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi’nde dünya tarihi dersleri vermiştir. SETA Washington DC’nin Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürütmüş, Mogadişu merkezli Heritage Institute for Policy Studies isimli düşünce kuruluşunun yönetim kurulunda yer almıştır. 2013-2018 yılları arasında SETA Vakfı’nda Dış Politika Direktörü olarak görev yapmış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Ulutaş halen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ortadoğu siyaseti ve tarihi, İsrail siyaseti ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD’nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. En son “The State of Savagery: ISIS in Syria” isimli kitabını yayınlayan Dr. Ulutaş, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesidir. Suriye, Filistin, İsrail ve devlet dışı şiddet kullanan aktörler üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalar yürütmektedir.

Servet Akman, Başkatip

2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Servet Akman, 2011 yılında Dışişleri Bakanlığında Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamıştır. 2011-2013 yıllarında Bakanlıkta Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında, 2013-2015 yıllarında Üçüncü Katip olarak Priştine Büyükelçiliğimizde, 2015-2018 yıllarında İkinci Katip/Başkatip olarak Tel Aviv Büyükelçiliğimizde görev yapmıştır. 2018 Eylül ayından itibaren SAM’da görev yapmaktadır.

 

Nuh Naci Başer, İkinci Katip

1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Nuh Naci Başer, 1992 yılında Aday Haberleşme Teknik Personeli olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır. 1992-1994 tarihleri arasında Arşiv ve Ulaştırma Dairesi’nde, 1994-1998 yılları arasında Riyad Büyükelçiliğimizde,  2000-2004 tarihleri arasında Roma Büyükelçiliğimizde, 2005-2010 yılları arasında Zagreb Büyükelçiliğimizde Ataşe, 2011-2018 yılları arasında Sofya Büyükelçiliğimiz ve Cidde Başkonsolosluğumuzda İkinci Katip ve Muavin Konsolos unvanlarıyla görev yapmış, 2018 yılında SAM’da İkinci Katip olarak göreve başlamıştır.

 

Semih Erkan, İkinci Katip

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimini, 2009 yılında Georgia Southern Üniversitesi Matematik Bölümü’nde master eğitimini tamamlayan Semih Erkan, 2011 yılında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır. İnsan Kaynakları Dairesi’nde çalışmış, 2013-2018 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliğimizde Ataşe ve Üçüncü Katip unvanlarıyla görev yapmış, 2018 yılında SAM’da İkinci Katip olarak göreve başlamıştır.

 

Oğuzhan Kılınç, Üçüncü Katip 

Oğuzhan Kılınç, lisans eğitimini 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, 2016 yılında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Bakanlığımızda göreve başlamıştır. Protokol Genel Müdürlüğü’nde 1 yıl görev yapmış, ardından 2017 yılında Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru olarak çalışmıştır. Son olarak 2018 yılında Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’nda görevlendirilmiştir.

 

 

Mehmet Zeki Günay, Üçüncü Katip

Mehmet Zeki Günay, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını ODTÜ Avrasya Çalışmaları programında, doktorasını ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Rusya Federasyonu Orel Devlet Üniversitesinde Rusça dersleri almıştır. Dışişleri Bakanlığındaki görevinden önce ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezinde proje asistanı ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra önce İstanbul Aydın Üniversitesi, sonrasında Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. Dr. Günay, Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığında Üçüncü Katip olarak görevini sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları arasında Avrasya bölgesi, Rus dış politikası ve iç siyaseti, uluslararası örgütler, Uluslararası İlişkiler teorileri yer almaktadır.

 

Mustafa Şenol, Uzman

Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nde 1985 yılında ön lisans, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde  lisans eğitimini tamamlayan Mustafa Şenol, 1988 yılında daktilo memuru olarak girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda ilk olarak Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev almış, 1992-2004 yılları arasında Ürdün’de Amman Büyükelçiliğimizde konsolosluk işleri üzerine sözleşmeli sekreter olarak çalışmıştır.  2005 yılında Dışişleri Bakanlığı’na  bilgisayar işletmeni olarak yeniden dönmüş, aynı yıl Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’nda, 2006-2012 arasında ise Uzman olarak Bilişim Teknolojileri Dairesinde görev yapmıştır. 2012 yılında Mısır’da İskenderiye Başkonsolosluğumuza ataşe yardımcısı olarak atanmış ve 2015 yılında Bakanlık merkez görevine dönmüştür. 2016 yılından bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görevini sürdürmektedir.

 

Ebru Topçu, Bilgisayar İşletmeni

2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında ilk olarak Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi’nde Bilgisayar İşletmeni olarak göreve başlayan Ebru Topçu, 2018 yılı itibariyle Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’nda görevini sürdürmektedir.

 

Hacer Sümeyra Arslan, Bilgisayar İşletmeni

Kırıkkale Üniversitesi, İşletme Bölümünde  lisans eğitimini 2010 yılında tamamlayan Hacer Sümeyra Arslan, 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda Bilgisayar İşletmeni olarak göreve başlamıştır. Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı’nda bulunan Arslan, Haziran 2018’ten bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’nda görevini sürdürmektedir.