Dr. Ufuk Ulutaş, Başkan

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde ve doktorasını Ankara YBU Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri almıştır. 2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi’nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Dr. Ulutaş, bu süre zarfında Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak; Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi’nde önce Samuel M. Melton ardından George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak;  Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde ise araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

2006-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi’nde dünya tarihi dersleri vermiştir. SETA Washington DC’nin Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürütmüş, Mogadişu merkezli Heritage Institute for Policy Studies isimli düşünce kuruluşunun yönetim kurulunda yer almıştır. 2013-2018 yılları arasında SETA Vakfı’nda Dış Politika Direktörü olarak görev yapmış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Ulutaş halen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ortadoğu siyaseti ve tarihi, İsrail siyaseti ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD’nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. En son “The State of Savagery: ISIS in Syria” isimli kitabını yayınlayan Dr. Ulutaş, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesidir. Suriye, Filistin, İsrail ve devlet dışı şiddet kullanan aktörler üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalar yürütmektedir.

Akademik Danışman


Doç. Dr. Emre Erşen, Editor

Doç. Dr. Emre Erşen Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca Rusya'da Higher School of Economics, İngiltere'de University of Kent, Avusturya'da Institute for Human Studies ve Polonya'da Jagiellonian University bünyesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türk dış politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrasyacılık, Kafkasya, Orta Asya ve jeopolitik alanlarında makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Çalışmaları Geopolitics, Energy Policy, Turkish Studies, Insight Turkey ve Journal of Eurasian Studies gibi önde gelen uluslararası dergilerde yayımlanmıştır.

 

Diplomatik Personel


Sibel Erkan, Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki görevlerinden sonra 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girmiştir.  Merkez’de Konsolosluk İşleri, Uluslararası Kuruluşlar, Protokol ve Ekonomik ilişkiler Genel Müdür Yardımcılıkları’nda görev yapmıştır. Dış tayinlerinde Napoli Başkonsolosluğu, Bağdat, Zagreb ve Lübliyana Büyükelçilikleri’ne atanmış,  Burgaz/Bulgaristan’da Başkonsolos olarak ülkemizi temsil etmiş, son olarak Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde Elçi-Daimi Temsilci Yardımcısı görevinde bulunmuştur.

Görev yaptığı ülkeler kapsamındaki dış politika gelişmelerinin yanısıra, ülkemizin Avrupa Konseyi ile ilişkileri ve uluslarararası örgütlerin reform süreci ilgi alanları içinde yer almaktadır.

Yasin Temizkan, Daire Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Malaya Üniversitesi’nden savunma ve strateji çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi almış olup, aynı programda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı’na 2004 yılında katılmıştır. Merkez teşkilatında Orta Doğu Dairesi ile Bilişim Teknolojileri Başkanlığı’nda, yurt dışında ise sırasıyla Cidde Başkonsolosluğu, Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Batum Başkonsolosluğu ve Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görev yapmıştır.

Siber güvenlik, siber savaş, e-devlet, sınır ötesi işbirliği ve bölgesel entegrasyon konuları ile Kıbrıs konusuna ilgi duymaktadır.

Nuh Naci Başer, İkinci Katip

1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalışmıştır. Dış tayinlerinde Riyad, Roma, Zagreb ve Sofya Büyükelçilikleri ile Cidde Başkonsolosluğunda görev yapmıştır.

Ortadoğu ve Balkanlarla ilgili bölgesel konulara ilgi duymaktadır.

 

Semih Erkan, İkinci Katip

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuştur. Georgia Southern Üniversitesi Matematik Bölümü’nde yüksek lisans ve öğretim asistanlığı yapmıştır. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda İnsan Kaynakları Dairesi’nde çalışmış, Kuveyt Büyükelçiliği’nde görev yapmıştır.

Körfez ülkeleri siyasi ve sosyoekonomik yapıları ile Ortadoğu güvenliğiyle ilgili konulara ilgi duymaktadır.

 

 

Mehmet Zeki Günay, Üçüncü Katip

İ.D. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, ODTÜ Avrasya Çalışmaları’nda yüksek lisansını, ODTÜ Uluslararası İlişkiler programında doktorasını tamamlamıştır. Rusya Federasyonu Orel Devlet Üniversitesi’nde Rusça dersleri almıştır. Nisan 2018’te Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’ndaki görevine başlamadan önce çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

İlgi alanları arasında Avrasya bölgesi, Rus dış politikası, uluslararası örgütler, Uluslararası İlişkiler teorileri yer almaktadır.

 

Traje Tanrıkulu, Üçüncü Katip

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, London School of Economics’te Kalkınma Çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Ağustos 2019’da Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’ndaki görevine başlamıştır. 

İlgi alanları arasında uluslararası kuruluşlar ve mülteci konuları bulunmaktadır.

 

 

Oğuzhan Kılınç, Vefat

Temmuz 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında SAM’da görev yapan Oğuzhan Kılınç, 12 Şubat 2019 tarihinde vefat etmiştir.

 

 

 

İdari Personel


Mustafa Şenol, Uzman

Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nde 1985 yılında ön lisans, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde  lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Genel Müdür Yardımcılığı ve Bilişim Teknolojileri Dairelerinde çalışmıştır. Dış tayinlerinde Amman Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu’nda görev yapmıştır. 

 

 

Osman Korkmaz, Bilgisayar İşletmeni

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Protokol Genel Müdürlüğü, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı'nda ve 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

Etnisite ve Milliyetçilik, Kafkasya alanlarına ilgi duymaktadır.

 

Büşra Kayserili, Bilgisayar İşletmeni

2014 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

Akademik ilgi alanları arasında Siyaset Sosyolojisi ile ilgili konuların yanısıra Tarihsel ve Etnik Sosyoloji alanları yer almaktadır.

 

 

Ebru Topçu, Bilgisayar İşletmeni

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Diplomatik Arşiv Dairesi’nde görev yapmıştır.

 

 

 

Hacer Sümeyra Arslan, Bilgisayar İşletmeni

Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcılığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı'nda çalışmıştır.

 

 

 

Erdal Doğan, Bilgisayar İşletmeni

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, 1990 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Enformasyon Genel Müdürlüğünde görev yapmıştır.