Doç. Dr. Mesut ÖZCAN

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan V.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı

Lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümde 2002 yılında bitirmiştir. Doktora eğitimini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Jean Monnet Master Bursu ile 2005-2006 yıllarında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da bir yıl eğitim almıştır.

2000-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılında Kuveyt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde kısa süreli misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doç. Dr. Özcan, 2011 - 2013 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Yardımcılığı ve 2013- 2014 tarihleri arasında Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. 2016 Kasım ayında Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekilliğine yeniden atanan Doç. Dr. Özcan, aynı zamanda Diplomasi Akademisi Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Mesut Özcan’ın, Sorunlu Miras Irak, (İstanbul: Küre, 2003); Harmonizing Foreign Policy. Turkey, the EU and the Middle East, (Aldershot: Ashgate, 2008); Medeniyetler ve Dünya Düzen(ler)i (Muzaffer Şenel ile, İstanbul: Klasik, 2010) ve Türkiye’nin Arap Baharı Sonrası Yumuşak Gücünün Etkisi ve Boyutları, (Talha Köse ve Ekrem Karakoç ile, İstanbul: Avrasya Türk Kültürü Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları, 2014) adlı kitapları yayımlanmıştır. Türk Dış Politikası, Ortadoğu siyaseti ve Irak ile ilgili makaleleri ve kitap bölümleri yayımlanan Mesut Özcan, Perceptions, Insight Turkey ve Divan dergilerinin yayın kurulu üyesidir.”

 

Mehmet Akif Hakan, İkinci Katip

FotografMehmetAkifHakanİstanbul Kültür Üniversitesi (%100 YÖK Bursu) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katılarak, 2009 yılında askerlik görevi için ayrılana kadar Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda çalıştı. Askerlik görevinin akabinde, 2009 - 2011 yılları arasında Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğumuzda Muavin Konsolos, 2011 - 2014 tarihlerinde ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğimizde İkinci Katip olarak görev yaptı. 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı ve Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. Son olarak Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (SAM) görevlendirilmiş olup, halen anılan Merkez bünyesinde çalışmaktadır.

Melih Demirtaş, İkinci Katip

Fotograf_MelihDemirtasHacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2005 yılında lisans derecesiyle mezun oldu, ardından 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Rusya Çalışmaları” alanında yüksek lisansını tamamladı. 2007-2008 yıllarında Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nde (İngiltere) lisansüstü çalışmalarına devam ederek “Teoride ve Pratikte İnsan Hakları” alanında ayrı bir yüksek lisans derecesine hak kazandı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölge Çalışmaları programında doktora öğrenimini sürdürmektedir. 2005-2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nezdinde Araştırma Asistanı olarak çalıştı. 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katılarak, sırasıyla Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı’nda görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında T.C. Odesa Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu olarak görev almış ve müteakiben SAM’a atanmış olup, halihazırda SAM bünyesinde İkinci Katip olarak görev yapmaktadır.

  Serkan Razi, Memur

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini 2008 yılında tamamlayan Serkan Razi, 2012’den bu yana SAM’da memur olarak görev yapmaktadır.

 

 

Fuat Usluoğlu, Memur

fuat

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini 2010 yılında tamamlayan Fuat Usluoğlu, 2012 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda ilk olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nda görev almış, ardından Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışmıştır.  Aralık 2013’ten bu yana SAM’da memur olarak görev yapmaktadır.