28 Ocak 2015 Ankara

Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde, 28 Ocak 2015 tarihinde Arap Barış Girişimi Kıdemli Araştırmacısı Alvaro Vasconcelos’un misafir edildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bay Vasconcelos, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’e öneriler sunduğu ve içeriğinde Suriye’de barışı koruma misyonları için muhtemel senaryoların analiz edildiği “Suriye Barış Girişimi Senaryoları” başlıklı raporunu sunmuştur.

Toplantı ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilmiş olup Bakanlığımız İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Can Dizdar, Vaşinton merkezli Ortadoğu Enstitüsü Direktörlerinden Randa Slim, aynı enstitüde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan ve ABD’nin en son görev yapan Suriye Büyükelçisi Robert Stephen Ford, Arap Ligi Ankara Temsilcisi Muhammed El Fatah NACIRI ve Bakanlıklar ilgili birim temsilcileri, kıdemli memurlar ve diplomatlar katılım göstermişlerdir.

Raporda Suriye’deki çatışmanın sona erdirilmesi için üç muhtemel senaryo üzerinde durulmuştur; bunların ilki uzak bir ihtimal olarak değerlendirilen sorunun uluslararası çözümlenmesi, ikincisi uluslararası güçlerin sonuçlandırılacak dış müdahalesi konusunda anlaşma sağlanması ve sonuncusu bölgesel çözümdür. Üç senaryo içerisinden en muhtemel olanının bölgesel çözümler bulmak olduğunu belirten Vasconcelos, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı bölgesel bir girişimin sonuç olarak ABD ve Rusya tarafından desteklenmek durumunda kalacağını dile getirmiştir.

Toplantı boyunca, ülkemizin Suriye krizi konusundaki güncel politikası, komşularla ilişkileri ve bölgesel etkilerine de değinilerek aktarılmış, katılımcılar tarafından sözkonusu rapor hakkında görüş ve değerlendirmeler dile getirilmiş ve son olarak soru - cevap bölümü ile toplantı sona ermiştir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.