12 Aralık 2011 Seul

Birinci Türkiye-Güney Kore  İşbirliği Diyalogu Toplantısı, 12 Aralık 2011 tarihinde Seul'de üç oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Güney Kore’den dokuz akademisyen, bir işadamı; ülkemizden ise dokuz akademisyen ve üç işadamı katılmıştır. Oturumlar; ekonomik ilişkiler, toplumsal-kültürel ilişkiler ve siyasi ilişkiler başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

1. Ekonomik İlişkiler

Söz konusu oturumda; Serbest Ticaret Antlaşması (STA) müzakerelerinin 2012 yılının ilk yarısı içinde başarıyla tamamlanıp imzalanması, Güney Kore'nin yüksek teknolojide Türkiye'ye destek vermesi, Türkiye-Güney Kore ve üçüncü ülkelerde Türk-Kore ortak yatırımlarının yapılması, bu bağlamda örneğin THY, Asiana Havayolları ve Kore Havayollarının ortak bir şirket kurması, Koreli şirketlerin Türkiye'deki rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapması, Güney Kore'nin tükettiği gıda ürünlerinin ülkemizde yetiştirilmesi, savunma sanayiinde işbirliği ve ortak üretimin derinleştirilmesi, TL/Won ile ticaret yapmanın fayda/zarar analizinin yapılması hususları ele alınmıştır.

 2. Toplumsal ve Kültürel İlişkiler

 Bu oturumda; Türk-Kore Üniversitesi’nin açılması, Yunus Emre Vakfı'nın  Seul'de şube açması, karşılıklı akademisyen ve öğrenci değişiminin hızlandırılması, buna matuf Türkiye'de Koreli öğretim görevlilerine ödenen maaşın daha cazip hâle getirilmesi ile Türkiye'de Kore dizileri, sineması ve müziğine duyulan ilginin artmasının muadili olarak Kore'de de Türk kültürünü tanıtıcı sinema, müzik ve yemek festivalleri düzenlenmesi hususlarına değinilmiştir.

 3. Siyasi İlişkiler

Siyasi ilişkiler konulu oturumda; G-20 üyesi olan Türkiye ve Güney Kore arasında stratejik ortaklık geliştirilmesi, iki ülkenin öncelikle kendi bölgelerine ilişkin sorunlar başta olmak üzere, küresel nitelikteki sorunlara karşı ortak bir strateji geliştirip beraber hareketinin temini, üst düzey ziyaretlerin düzenli hale getirilmesi ve oluşturulan politikaların teknik düzeyde takip mekanizmasının tesisi, bu vesileyle ikili ilişkilerin canlı ve dinamik kalmasının sağlanması,  Seul'deki Türk Büyükelçiliği’nin Türkiye'ye mütenasip müstakil bir mekâna taşınması hususları dile getirilmiştir.

Program