27 - 29 Ekim 2011 Baku

“Türk Dili Konuşan Ülkelerin ve Toplulukların II. Medya Forumu”, “Küreselleşen Dünyada Türk Dilli Medya’nın Etkileri: Farklılıklar ve Ortak Çıkarlar” teması altında,  27-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Bakü’de, ülkemizle birlikte Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kazan Özerk Cumhuriyeti, Saha-Yakut Özerk Cumhuriyeti, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Hakasya Özerk Cumhuriyeti, Tuva Özerk Cumhuriyeti ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nden medya alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıya ülkemizi temsilen katılan başkanlığını Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürü Murat Karakaya’nın yaptığı heyette Merkezimizden Başkan Yardımcısı Oğuz Ateş ve Üçüncü Katip Onur Demirbaş yer almıştır. 

Söz konusu Forumunda “Türk Dilli Ülkeler ve Toplulukların Medya Platformu”nun kurulduğu ilan edilmiştir. Forum’da Platforma üye ülkelerin komite başkanları, Platformun koordinasyon kurulu belirlenmiştir. Bu kapsamda, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürü Murat Karakaya Genel Sekreter, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Aflatun Amaşov ise Başkan seçilmiştir.  

Toplantıda kabul edilen sonuç bildirgesinde, bir sonraki Türk Dünyası Medya Forumu’nun Bişkek’te yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir.