11 Aralık 2013 Ankara

Tufts Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan “New Initiative for Middle East Peace (NIMEP)” isimli kuruluşu temsilen bir grup öğrenci Dışişleri Bakanlığı’nı ve Merkezimizi ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamında SAM Başkan Vekili Doç. Dr. Mesut Özcan grubu kabul etmiş ve kabul sırasında Suriye’deki mevcut duruma ilişkin ülkemizin tutumu, mültecilere ilişkin ülkemizin görüşleri, Suriye krizinin iç politikalarımıza yansımaları, ülkemizin AB üyelik sürecine bakış açısı, anayasa çalışmaları sırasında planlanan ve uygulanan demokratikleşme çabaları gibi ana başlıklar üzerine gruptan gelen soruları cevaplamıştır.