24 Şubat 2015 Ankara

Türk Keneşi (Konseyi), SAM ve Avrasya İncelemeler Merkezi (AVİM) eşgüdümünde 24 Şubat 2015 Salı günü Ankara’da “Türk Keneşi ve Bölgedeki Gelişmeler Işığında Avrasya’da İşbirliği” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Açılış konuşmalarını Müsteşar Yardımcımız Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un gerçekleştirdiği toplantıda, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul,  Türk Keneşi Eski Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ve AVİM Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç birer konuşma yapmışlardır. Toplantıya medya, akademik ve kordiplomatik çevrelerinden 50’ye yakın kişi katılmıştır.

Toplantı çerçevesinde, Avrasya’daki işbirliğinin önündeki engeller tartışılmış ve çok boyutlu işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca geçmişten günümüze Türk Keneşi üyesi ülkelerin akdettikleri anlaşmalardan da bahsedilmiş, Türk dünyasına dair sorun ve önerileri paylaşılmış ve gelecekte daha güçlü bir Avrasya için yapılması gerekenler ele alınmıştır.

Oturumun ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümünde panelistler dinleyicilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak, görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

Fotoğraf: Hazel ÇAĞAN, AVİM