8 Mayıs 2015 Bakü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Azerbaycan Cumhuriyeti himayesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi (Azerbaycan SAM), Kazakistan Cumhuriyeti himayesindeki Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KazISS) ve Kırgız Cumhuriyeti Stratejik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü (NISS) arasında işbirliği için Mutabakat Zaptı, ilgili kurumların başkanları tarafından, düzenlenen bir basın toplantısıyla 8 Mayıs 2015 tarihinde Bakü’de imzalanmıştır.

Toplantıda, adıgeçen çoktaraflı Mutabakat Zaptı'nın, üye ülkelerin resmî araştırma merkezleri arasında akademik işbirliği için bir hareket noktası oluşturacağı ifade edilmiştir. Mutabakat çerçevesinde, resmî araştırma merkezleri, Türk Konseyi'nin ilgi alanına giren dış politika konularında çeşitli araştırmalar, paneller ve konferanslar gerçekleştirecektir.

Bir sonraki toplantının SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul'ün teklifi üzerine Türkiye evsahipliğinde düzenlenmesi taraflarca kabul edilmiştir.

Toplantının ardından konuk heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Novruz Mammadov'a nezaket ziyaretinde bulunmuş, görüşme sırasında kendisine Türk Konseyi üye ülkeleri resmî araştırma merkezlerinin 1. toplantısı ve bu toplantı neticesinde imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında bilgi aktarılmıştır.