27 - 29 Eylül 2011 İstanbul

Oxford Güneydoğu Avrupa Çalışmaları(SEESOX),  Bahçeşehir Üniversitesi ve Merkezimizin işbirliği ve seçkin uzmanların katılımıyla çetrefilli sorunların yanısıra verimli bir işbirliğine de zemin hazırlayabilecek sahadaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere 27-29 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da “Balkanlar ve Ortadoğu Bağlamında Türk-Yunan İlişkilerinde Yeni Yönelimler” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Sözkonusu konferansa  katılan veTürk-Yunan ilişkilerinde yumuşamanın mimarılarının da aralarında bulunduğu pek çok akademisyen ve siyasa yapıcı ikili ilişkiler ve her iki ülkenin komşularıyla ilişkilerini değerlendirmişlerdir. Katılımcılar ayrıca,  başta Arap devrimleri olmak üzere bölgedeki dönüşümün Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkileyebileceği, Yunanistan’daki ekonomik krizin Türkiye’nin de dahil olduğu Güneydoğu Avrupa’nın politik-ekonomisine etkileri, giderek artan yasadışı göçün ikili ilişkilere olası etkileri ile Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin komşularında demokrasinin gelişmesine nasıl katkı sağlayabileceği hususlarını ele almışlardır.