9- 10 Mayıs 2012 Ankara

Türkiye-Afrika Medya Forumu, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın himayelerinde, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından, Merkezimizin ve Afrika Medya Girişimi’nin de katkılarıyla, 9-10 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Afrika Birliği üyesi 54 ülkeden 280 medya mensubunun katıldığı  Forum’da, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe ilişkin perspektifler medya bağlamında ele alınmıştır.

 Forum kapsamında;  “Türkiye ve Afrika: Fırsatlar ve Sorunlar”, “Türk Dış Politikasında ve Medyasında Afrika”, “Günümüzde Afrika: Siyaset, Ekonomi ve Dış Politika”, “Kalkınma, Göç, Çevre ve Sağlık Konularında Bilinçlendirmede Etkin Bir Faktör Olarak Medya”, “Arabulucu Olarak Medya: Çatışmalar ve Terörizme Karşı Savaşı Kazanmak”, “Türkiye ve Afrika Ülkelerinde Sosyal Medya: Demokratik Kültürün Geliştirilmesinde Sosyal Medyanın Etkisi”, “Sorunlar ve Fırsatlar Denkleminde Etkili Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Kuruluşları”, “Türkiye ve Afrika: Medya, İletişim ve Teknoloji” ve “Türkiye ve Afrika Medya Kuruluşları Arasında İşbirliği İçin Çerçeve” başlıklı paneller gerçekleştirilmiştir.

 Merkemiz Başkanı Sayın Prof. Dr. Bülent Aras’ın moderatörlüğünü yaptığı, “Arabulucu Olarak Medya: Çatışmalar ve Terörizme Karşı Savaşı Kazanmak” başlıklı panelde, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir, A Semena Gazetesi Direktörü Flomena Silva, Al Gamhariya Gazetesinden Hany Al Sayed, Nijer’den Albert Chaibou ve Tanzanya’dan Willy Edward Ogunde kendi ülkelerinde ve bölgede yaşanan çeşitli örneklerden hareketle medyanın çatışmaların ortaya çıkmasında ve sona erdirilmesindeki rolleri üzerindeki değerlendirmelerini ortaya koymuştur.

 Forum, sonuç bildirgesinin kabul edilmesini müteakip sona ermiştir.