10 Eylül 2013 Barselona, İspanya

SAM, Barselona Uluslararası İlişkiler Merkezi (CIDOB) ve Uluslararası Politika ve Liderlik Enstitüsü (IPLI) eşgüdümünde Barselona’da 10 Eylül 2013 tarihinde “Türkiye, İspanya ve Avrupa Birliği: Ortak Gündem” başlıklı bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Sayın Afif Demirkıran, AK Parti Siirt Milletvekili ve Türkiye-İspanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Sayın Emir Salim Yüksel, Barselona Başkonsolosu, Doç. Dr. Mesut Özcan, SAM Başkan Vekili ve Doç. Dr. Şaban Kardaş, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde Danışman, seminere katılım sağlamışlardır. Ayrıca, seminere iştirak eden diğer saygın katılımcılardan bazıları ise şöyledir; Antonio Martin da Cruz, Büyükelçi, Portekiz eski Dışişleri Bakanı ve eski AGİT Başkanı, Carles Gasoliba, CIDOB Yönetim Kurulu Başkanı, eski Senatör ve Senato Ekonomi ve Hazine Komitesi Başkanı, Avrupa Konseyi Milletvekili (The European Council), Enrique Mora, İspanya Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü ve AB Yüksek Temsilcisi eski Özel Kalem Müdürü.

Seminer boyunca, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye ve İspanya’nın Orta Doğu ve Afrika’nın Kuzeyine yönelik öncelikleri ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. Bunun yanında, Seminer Türkiye’nin yukarıda belirtilen bölgelere yönelik temel dış politika parametrelerinin açık bir şekilde ortaya konması bağlamında mühim bir fırsat oluşturmuş, dolayısıyla Avrupa’da mevcut olan olumsuz algılamaların giderilmesi yönünde önemli bir adım teşkil etmiştir.

Üst düzey Avrupalı bürokratların, Barselona’da kain düşünce kuruluşu temsilcileri ve Barselona’da eğitimlerini sürdüren Türk doktora öğrencilerinin Seminere katılmış olmaları ve Medya tarafından gösterilen yoğun ilgi münasebetiyle Seminerin Türk Kamu Diplomasisi açısından faydalı bir faaliyet olduğu değerlendirilmektedir.