30 Kasım 2012 Ankara

Türkiye ve Güney Kore Dışişleri Bakanlıklarının eşgüdümünde dönüşümlü olarak düzenlenen “Türkiye-Güney Kore İşbirliği Diyaloğu” Toplantıları’nın ikincisi, “Türkiye ve Güney Kore Arasında Stratejik Ortaklık Oluşturmanın Önemi ve Geleceği” temasıyla 30 Kasım 2012 tarihinde Bakanlığımız merkez binada gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ve Güney Kore arasındaki siyasi, ticari/ekonomik ve sosyal/kültürel ilişkilerin incelendiği yuvarlak masa toplantısı formatındaki oturumlara yine iki ülkede yerleşik  akademisyen, bürokrat, uzman ve işadamlarından oluşan katılımcılar iştirak etmiştir.

Açılış konuşmalarını, ülkemiz adına TBMM Türkiye-Güney Kore Dostluk Grubu Başkanı Fikri Işık, SAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Özcan ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Esra Cankorur’un yaptığı programda, Güney Kore adına ise Kore’nin Türkiye Nezdinde Büyükelçisi Lee Sangkyu,  Kore Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Lee Wookheon ve Güney Kore-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı ve eski milletvekili Park Chansook gerçekleştirmişlerdir.

Toplantıda sırasıyla, Türkiye ve Güney Kore arasında son yıllarda büyük ivme kazanan ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanında iki ülke halkları arasındaki sosyal ve kültürel işbirliği ve değişimin geliştirilmesinin irdelendiği "Kültür Oturumu"; bir süre önce imzalan ve ülkemizde halen onay süreci devam eden Serbest Ticaret Antlaşması sonrası ikili ekonomik ve ticari beklentilerin tartışıldığı "Ekonomi Oturumu" ile özellikle bölgemizde ve ötesinde iki ülke arasında siyasi işbirliği olanaklarının incelendiği "Siyaset Oturumu" düzenlenmiştir.

Bu yıl ülkemiz ev sahipliğinde yapılan “İşbirliği Diyalogu” toplantılarının, Türk ve Güney Kore toplumları arasındaki kavi dostluğu pekiştirmesi ve iki ülke arasındaki işbirliği ve diyaloğun siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda daha da derinleşmesi konusunda yol göstermesi beklenmektedir.