Vision paper_kapaksiteBölgesel ve küresel ölçekte çok dinamik bir süreçten geçmekteyiz. İnsanlık tarihinde böylesi kısa süreli değişimlerin bu ölçekte yoğun bir şekilde yaşandığı çok az dönem görülmüştür. Bu dinamik uluslararası konjonktürde eğer aynı dinamizmi sürdüren bir tavır sergilenmezse, o dinamik konjonktür toplumları kendi iradeleri dışında alıp götüreceği gibi, belirli mekanizmalar içinde sürükler ve kendi iradelerini yok eder. Bu nedenle, eğer dinamik bir konjonktür içindeyseniz, geleceği belirleyerek orada rol almak ve en önemlisi de bu geleceğe yönelik vizyon geliştirmek iddiasındaki ülkeler ve aktörler, bu dinamizmin mantığını, dokusunu, doğasını anlayıp aynı toplumsal ve siyasal dinamizmle karşılamak suretiyle cevap verebilmek durumundadırlar. Fakat böylesi sistemik dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde toplumlar birçok meydan okumayla karşı karşıya kalırlar. Bu meydan okumalara cevap üretmek ancak dönüşümün akışına kendini kaptırmadan o akışın dinamizmine uygun bir tavır sergilemekle mümkün olur. Dinamik şartlarda statik bir tavır sergileyenler bir müddet sonra o dinamizmin kurbanı, mağduru ya da mahkûmu olurlar. Dinamik şartlarda kendini dinamik bir şekilde yenileme refleksi geliştiren toplumlar ise bu süreçleri yönetme kabiliyetini göstererek, bir sonraki dönemlere, hatta yüzyıllar a ve gelecek nesillere daha hazırlıklı bir dünya ve ülke sunarlar.