Uluslararası Hukuk Yaz-Kış Okulu Programları

Uluslararası Hukuk Yaz-Kış Okulu Programları en son 2017 yılında düzenlenmiş olup, halihazırda düzenlenmemektedir. Düzenlenen programlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 1. Başvuru şartları 
 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hukuk Fakültesi’nde veya Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak
 1. Başvuru belgeleri 
 • Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS vb.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transkript)
 • Niyet mektubu (uluslararası hukuk, dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 1. Programın içeriği

Uluslararası Hukuk Yaz ve Kış Okulu Programlarının içeriği genel hatlarıyla aynı olup, güncel olaylara göre değişiklik gösterebilmektedir. Programların imkânlar ölçüsünde öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Ülkemizin uluslararası hukuka ilişkin yönelimleri hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın uluslararası hukuk konularında izlediği stratejileri öğrenme
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma, bu vesileyle diplomasi mesleğine ve mesleki tecrübelere ilişkin ilk elden bilgi alma
 • Bakanlığımızdaki memuriyetler hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın uluslararası hukuk alanındaki çalışma usullerini öğrenme
 • Uluslararası Hukuk alanına ilgi duyan katılımcılarımız arasında bir ağ oluşturma