Uluslararası Hukuk Yaz-Kış Okulu Programları

 • Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), uluslararası hukuka ilgi duyan öğrencilere, bu alandaki önemli gelişmeleri aktarmak ve Türkiye’yi ilgilendiren uluslararası hukuk konularında derinlemesine bilgiler vererek katılımcıların bu alanda donanım kazanmasına yardımcı olmak amacıyla “Uluslararası Hukuk Yaz-Kış Okulu Programları” düzenlemektedir.
 • Bu çerçevede, ilk program 2014 yılında düzenlenmiş olup, her yıl yaz ve kış dönemlerinde düzenlenmeye devam etmektedir.
 • Program sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, Bakanlığımızın icra ettiği hukuki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra Bakanlığı yakından tanımakta ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.
 1. Başvuru şartları

 Uluslararası Hukuk Yaz-Kış Okulu programlarına başvurabilmek için aşağıda yazılı bütün şartlara haiz olmak gerekmektedir.

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hukuk Fakültesi’nde veya Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak

İlave veya özel başvuru şartlarının (öğrenci sayısı, aynı üniversiteden öğrenci sayısı, fakülte veya bölüm sınırlaması, dönem/diploma/genel not ortalaması, yabancı dil yeterliği belgesi vb.) tespit ve tayini mümkün olup, güncel şartlar yaz-kış okulu duyurularında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru belgeleri

 Başvuru yapanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

 • Halihazırda varsa, Yabancı Dil Sınavı (YDS), e-YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı sonuç belgesi
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Transkript
 • Niyet mektubu (uluslararası hukuk, dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 1. Başvuru yolu ve tarihleri

Başvuru yolu, tarihleri ve ayrıntıları, internet sitemizde (http://sam.gov.tr/tr/) yayınlanan yaz-kış okulu ilanlarında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru değerlendirme süreci
 •  Uluslararası Hukuk yaz-kış okulu programlarına imkânlar ölçüsünde öğrenci kabul edilmekte ve başarı sıralaması usulüyle seçim yapılmaktadır.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, niyet mektubu, transkript, yabancı dil sınav sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 •  Katılımcı sayısı, aynı üniversiteden kabul edilecek öğrenci sayısı vb. ölçütlere sınırlamalar getirilebilmektedir. 
 1. Program tarihleri ve süresi
 •  Uluslararası Hukuk kış okulu Ocak veya Şubat ayında, Uluslararası Hukuk yaz okulu Haziran veya Temmuz ayında düzenlenmektedir.
 • Program tarihleri belirlenirken öğrencilerin kolaylıkla katılabilmesini teminen eğitim-öğretim yılındaki yarıyıl veya yaz tatilleri ile Bakanlığımız çalışma takvimi dikkate alınmaktadır.
 • Kesin tarihler için internet sitemizde yayınlanan duyurular takip edilebilir.
 • Programların süresi bir haftadır. (5 iş günü)
 1. Programların içeriği

 Uluslararası Hukuk Yaz ve Kış Okulu Programlarının içeriği genel hatlarıyla aynı olup, güncel olaylara göre değişiklik gösterebilmektedir. Programların imkânlar ölçüsünde öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Ülkemizin uluslararası hukuka ilişkin yönelimleri hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın uluslararası hukuk konularında izlediği stratejileri öğrenme
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma, bu vesileyle diplomasi mesleğine ve mesleki tecrübelere ilişkin ilk elden bilgi alma
 • Bakanlığımızdaki memuriyetler hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın uluslararası hukuk alanındaki çalışma usullerini öğrenme
 • Uluslararası Hukuk alanına ilgi duyan katılımcılarımız arasında bir ağ oluşturma

Örnek Program 

 1. Konaklama, ulaşım, yemek, ücret, sertifika, devamsızlık, kıyafet
 • Programlara kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Bunun yanında, Bakanlık yemekhanesinde öğle yemeği Merkezimizce karşılanmaktadır.
 • Programlar için herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “sertifika” verilmektedir.
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde sertifika verilmeyebilir.
 • Katılımcılardan resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.