Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi, uluslararası hukuka ilgi duyan öğrencilere alandaki önemli gelişmeleri aktarmak ve Türkiye’yi ilgilendiren uluslararası hukuk konularında derinlemesine bilgiler vererek katılımcıların bu alanda donanım kazanmasına yardımcı olmak amacıyla “Uluslararası Hukuk Kış Okulu” programını hazırlamaktadır.

Bu yıl 6 - 10 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen kış okulunda, ülkemizin genel dış politika yönelimleri, temel dış politika konularında izlediği stratejiler, çeşitli bölgelere yönelik politikaların yanısıra Bakanlığımızdaki kariyer memuriyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. İlk kez 2014 yılında gerçekleştirilen programın bu yıl dördüncüsü düzenlenmektedir.

Program, bu amaçlara dönük olarak gerek Bakanlığımızın icra ettiği hukuki çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmek gerekse de uluslararası hukuk alanına ilgi duyan genç akademisyen ve diplomat adayları arasında bir ağ oluşturmayı hedeflemektedir.