2 Haziran 2014 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) eşgüdümünde 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara'da "Ukrayna Krizinin Doğu Avrupa'ya Etkileri" konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu çalıştaya Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, Bakan Danışmanı Dr. Sevinç Alkan Özcan, Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, Doç. Dr. Taşansu Türker, Yrd. Doç. Dr.Emre Erşen ve Yrd. Doç. Dr. Vügar İmambeyli’nin yanısıra Bakanlığımız ilgili dairelerinden temsilciler iştirak etmişlerdir. ECFR’den ise toplantıya Dimitar Bechev, Piotr Buras ve Kadri Liik katılmışlardır.

Çalıştayın ana teması olan “Ukrayna Krizinin Doğu Avrupa Üzerindeki Etkileri” başlığı altında, Türkiye’nin Ukrayna krizine yaklaşımı, Ukrayna krizinin jeopolitik etkileri, tarihi perspektif çerçevesinde Kırım’ın Türkiye açısından önemi, Kırım Tatarları meselesi ve Ukrayna’da iç savaş olasılığı, Ukrayna krizi sonrası Rusya’nın Batı ile ilişkileri ve yaşanan güncel kriz bağlamında Ukrayna’nın pozisyonu değerlendirilmiştir.

Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde adıgeçen katılımcılar, karşılıklı olarak bilgi ve görüş teatisinde bulunmuşlar ve yukarıda bahsekonu hususlarla ilgili öneri ve düşüncelerini paylaşmışlardır.