15 Ekim 2015 Moskova

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 15 Ekim 2015 tarihinde Moskova’da “Rusya ve Türkiye arasındaki Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 95. Yıldönümü: Çok Yönlü Ortaklığın Güçlendirilmesi” başlıklı uluslararası konferans düzenlenmiştir. Konferansın amacı, ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel temelini objektif bir yaklaşımla tartışmak, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yollar aramak ve her iki ülkenin karar alma konumunda bulunan yetkilileri için somut pratik öneriler sunmaktır.

Oturumlarda, Rusya ve Türkiye arasında işbirliği ve siyasi diyaloğun geliştirilmesi, ikili ekonomik işbirliği mekanizmaları, ortak altyapı projelerinin gerçekleştirme süreci gibi konular değerlendirilmiş, iki ülkenin güncel bölgesel sorunlara yaklaşımına yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Konferans katılımcıları arasında ilgili bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, iki ülkeden diplomatlar, önde gelen uzmanlar ile akademisyenler yer almıştır.