Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından ülkemizin gündeminde ağırlıklı surette yer tutan konular hakkında düzenlenmekte olan toplantılar kapsamında, Rusya Dış İlişkiler Konseyi (RIAC) ile işbirliği halinde, 16 Aralık 2016 tarihinde, Ankara Sheraton Otel’de “Türk-Rus İlişkilerinin Derinleştirilmesi / Deepening Turkey-Russia Relations" ana başlığıyla uluslararası bir konferans tertip edilecektir. Anılan konferansta, mevcut gelişmeler ışığında Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerek siyasi gerek ekonomik gerekse de kültürel ve insani yönleriyle değerlendirilmesi ve verimli bir tartışma platformu sunulması amaçlanmaktadır.

Merkezimiz ve RIAC arasında ilki 15 Ekim 2015 tarihinde Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansların devamı niteliğindeki sözkonusu ortak etkinliğin, alanlarında uzman, ülkemizden ve Rusya’dan değerli akademisyenlerin ve araştırmacıların, ayrıca diplomatların ve basın temsilcilerinin katılım sağlayacağı geniş perspektifli bir faaliyet olması hedeflenmektedir.

Saat: 09:30 - 18:30