5-7 Aralık 2014

SAM'ın da katkılarıyla Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) tarafından organize edilen VI. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya’da başladı.

Sempozyum üç günlük bir etkinlik olup Uluslararası Terörizm ve Küresel Güvenlik Meseleleri üzerine araştırmalar yapan seçkin akademisyenleri, uzmanları, basın mensuplarını, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Ortadoğu'da meydana gelen yeni gelişmeler ve dönüşümlerin terör örgütleri üzerine muhtemel etkilerinin yanısıra, sınıraşan suçlar ve sınır güveliğine dair farklı bakış açıları etkinlikte tartışıldı.