25 - 27 Mayıs 2011 Oslo

Norveç’le barış, mutabakat ve arabuluculuk konularında başlatılması  kararlaştırılan yapısal diyalog mekanizması çerçevesinde, Bakanlığımız ve ülkemizdeki düşünce kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir heyet, 25-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri ve Norveçli bazı düşünce kuruluşlarıyla temaslarda bulunmuştur. Bu kapsamda, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)'nde Daire Başkanı Oğuz Ateş, Norveçli muadilleriyle temaslarda bulunmuştur.