1 Mart 2011 Ankara

1 Mart 2011 tarihinde Finlandiya Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Merkezimize davet edilerek, Finlandiya’da “çatışma çözümleri” ve “barış kurma ve uzlaşı” alanlarında faaliyet gösteren bağımsız sivil toplum kuruluşları hakkında kendisinden bilgi alınmıştır.