SAM Kış Okulu 2016

Bakanlığımızın çalışmaları hakkında genel bilgi vermek ve dış politikaya ilgi duyan gençlerin diplomasi mesleğine ilişkin fikir edinmelerini sağlamak amacıyla SAM Kış Okulu 25-29 Ocak 2016 tarihlerinde düzenlenmiştir. Beş gün süren Kış Okulu’nda kıdemli diplomatlar uluslararası ilişkiler ve dış politika alanlarına merak duyan üniversite öğrencilerine çeşitli konular hakkında sunum yapmışlardır.