Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından, Bakanlığımızın çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politika ve uluslararası ilişkiler alanına ilgi duyan gençlerin Türk dış politikası ve diplomasi mesleğine ilişkin fikir edinmelerini sağlamak amacıyla yaz ve kış okulları tertip edilmektedir. SAM tarafından ilk yaz okulu 2011, ilk kış okulu ise 2012 yılında düzenlenmiştir.

Bu yıl 30 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihlerinde altıncısı düzenlenen kış okulunda, ülkemizin genel dış politika yönelimleri, temel dış politika konularında izlediği stratejiler, çeşitli bölgelere yönelik politikaların yanısıra Bakanlığımızdaki kariyer memuriyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Program kapsamında katılımcı öğrenciler, Türk dış politikası ve Bakanlığımız çalışmaları hakkında yapılacak sunumlarla bilgi edinmenin yanısıra, Bakanlığımız mensubu kariyer diplomatlarla biraraya gelme imkanı bulacaklar, diplomasi mesleğine ve mesleki tecrübelere ilişkin ilk elden bilgi alma fırsatı yakalayacaklardır.

Kış Okulu programının hedeflerinden birisi de, mesleğin doğası gereği, görev süresinin büyük kısmını yurtdışında ülkesini temsil ederek geçiren diplomatların ulaşılmaz olmadığını göstermektir.

Katılımcı öğrencilerin programdan maksimum düzeyde istifade edebilmeleri ve Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Kış Okulu programının üniversitelerdeki derslerden farkının tebarüz etmesi için, öğrencilerin aktif katılımları ve soracakları sorularla sunumların interaktif yönünün güçlenmesine katkı vermeleri beklenmektedir.