Yaz-Kış Okulu Programları

 • Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından, Bakanlığımızın çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politika ile uluslararası ilişkiler alanına ilgi duyan gençlerin Türk dış politikası ve diplomasi mesleğine ilişkin fikir edinmelerini sağlamak amacıyla yaz ve kış okulları tertip edilmektedir.
 • Bu çerçevede, ilk yaz okulu 2011, ilk kış okulu ise 2012 yılında düzenlenmiş olup, her yıl belirli dönemlerde düzenlenmeye devam etmektedir.
 • Program sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığı yakından tanımakta ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.
 1. Başvuru şartları

 Yaz-kış okulu programlarına başvurabilmek için aşağıda yazılı bütün şartlara haiz olmak gerekmektedir.

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim verilen “uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ile psikoloji” bölümlerinin herhangi birinde öğrenim görüyor/görmüş olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak

İlave veya özel başvuru şartlarının (öğrenci sayısı, aynı üniversiteden öğrenci sayısı, fakülte veya bölüm sınırlaması, dönem/diploma/genel not ortalaması, yabancı dil yeterliği belgesi vb.) tespit ve tayini mümkün olup, güncel şartlar yaz-kış okulu duyurularında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru belgeleri

 Başvuru yapanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

 • Halihazırda varsa, Yabancı Dil Sınavı (YDS), e-YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı sonuç belgesi
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Transkript
 • Niyet mektubu (dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 1. Başvuru yolu ve tarihleri

Başvuru yolu, tarihleri ve ayrıntıları, internet sitemizde (http://sam.gov.tr/tr/) yayınlanan yaz-kış okulu ilanlarında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru değerlendirme süreci
 •  Yaz-kış okulu programlarına imkânlar ölçüsünde öğrenci kabul edilmekte ve başarı sıralaması usulüyle seçim yapılmaktadır.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, niyet mektubu, transkript, yabancı dil sınav sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 •  Katılımcı sayısı, aynı üniversiteden kabul edilecek öğrenci sayısı vb. ölçütlere sınırlamalar getirilebilmektedir. 
 1. Program tarihleri ve süresi
 •  Kış okulu Ocak veya Şubat ayında, yaz okulu Haziran veya Temmuz ayında düzenlenmektedir.
 • Program tarihleri belirlenirken öğrencilerin kolaylıkla katılabilmesini teminen eğitim-öğretim yılındaki yarıyıl veya yaz tatilleri ile Bakanlığımız çalışma takvimi dikkate alınmaktadır.
 • Kesin tarihler için internet sitemizde yayınlanan duyurular takip edilebilir.
 • Programların süresi bir haftadır (5 iş günü).
 1. Programların içeriği

 Yaz ve kış okulu programlarının içeriği genel hatlarıyla aynı olup, güncel olaylara göre değişiklik gösterebilmektedir. Programların imkânlar ölçüsünde öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Ülkemizin genel dış politika yönelimleri hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın temel dış politika konularında izlediği stratejileri öğrenme
 • Çeşitli bölgelere yönelik politikalar hakkında malumata sahip olma
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma, bu vesileyle diplomasi mesleğine ve mesleki tecrübelere ilişkin ilk elden bilgi alma
 • Bakanlığımızdaki memuriyetler hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın çalışma usullerini öğrenme
 • Dış politika oluşturma ve yürütme süreçleri hakkında bilgi edinme

 Örnek Program

 1. Konaklama, ulaşım, yemek, ücret, sertifika, devamsızlık, kıyafet
 • Programlara kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Bunun yanında, Bakanlık yemekhanesinde öğle yemeği Merkezimizce karşılanmaktadır.
 • Programlar için herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “sertifika” verilmektedir.
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde sertifika verilmeyebilir.
 • Katılımcılardan resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.