2-7 Temmuz 2012 Trabzon

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümünün işbirliğiyle 2-7 Temmuz 2012 tarihlerinde Trabzon’da anılan üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen Yaz Okuluna yurtiçi ve yurtdışından toplam 60 konuşmacı ve 106 öğrenci katılmıştır.

Yaz Okulunun 2 Temmuz 2012 sabahı yapılan açılış törenindeki konuşmasında SAM Başkan Vekili Doç. Dr. Mesut Özcan kamu diplomasisi uygulamalarına verilen önem çerçevesinde yaz okulu projesine Bakanlığımızın muhtelif birimlerinden konuşmacılar gönderilmek suretiyle katkı sağlandığını ifade etmiştir.  Bu çerçevede Bakanlığımızın isim ve unvanları aşağıda kayıtlı mensupları,  muhtelif gün ve saatlerde sunuşlarda bulunmuşlardır.

  • Mustafa Kemalettin Eruygur, Afrika Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı
  • Ahmet Başar Şen,  Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı,  Daire Başkanı
  • Efe Ceylan,  Irak Genel Müdür Yardımcılığı,  Şube Müdürü
  • Özgür Şahin, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürü
  • Ali Rıza Akıncı, İnsan Kaynakları Dairesi, İkinci Katip

Bunların yanı sıra Emekli Büyükelçi Numan Hazar Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) konusunda, Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ise Genel Sekreterliğini yürütmekte olduğu Türk Konseyi hakkında sunuşta bulunarak anılan örgütlerin bölgesel kalkınmada oynayabilecekleri role işaret etmişlerdir.

Yaz Okulunun açılış töreninden kapanışına kadarki bölümlerini geniş şekilde özetleyen görsel nitelikli bir rapora bu link üzerinden erişilebilir.