3 Temmuz 2014 Kiev-Ukrayna

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Ukrayna Bilimler Akademisi Kyrymskyi Şarkiyat Enstitüsü (NAS) eşgüdümünde, Ukrayna Kennan Enstitüsü, TİKA Kiev Ofisi ve T.C. Kiev Büyükelçiliğimizin katkılarıyla 3 Temmuz 2014 tarihinde Kiev’de “Yeni Dönem Türkiye-Ukrayna İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller” konulu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Türk heyetinde Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Sayın Yönet Can Tezel, SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Erşen, Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vügar İmanbeyli ve Kültür ve Tanıtma Ataşesi Berat Yıldız yer almışlardır.

Toplantı kapsamında, Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin siyasal, ekonomik ve güvenlik veçhelerine dair fırsatlar ve sınamalar, sözkonusu başlıklarla bağlantılı olarak yakın zamanda cereyan eden önemli bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasında bilim, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği olanakları ele alınmıştır.

Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde adıgeçen katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşünce ve önerilerini de paylaşmışlardır.