21 Mayıs 2015 Ankara

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile İhsan Doğramacı Barış Vakfı - Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi (FPPR) işbirliğiyle 21 Mayıs 2015 Perşembe günü Bakanlığımız Fatin Rüştü Zorlu Salonu’nda International Studies Association (ISA) Seçilmiş Başkanı (2015-2016) ve McGill Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.V. Paul “Is Peaceful Accommodation of Rising Powers Possible?” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Prof. Paul sunumunda, geçmişte yaşanan güç transferlerinin büyük savaşlara yol açtığını, günümüzde ise Çin ve Rusya gibi yükselen güçlerin yanı sıra Hindistan ve Brezilya’nın da yükselme potansiyeli göz önüne alındığında 1914’te yaşanan hatalara tekrar düşülme ihtimalinin bir soru işareti olarak ortaya çıktığını, nitekim Doğu Avrupa’da ve Doğu Asya’da halen çatışma potansiyelinin yüksek olduğunu bununla vurgu yapmıştır. Bu noktada mevcut güçler ile yükselen güçlerin birbirini kabullenerek adaptasyon sağlamasının gerektiğine dikkat çeken Paul, sürtüşme-çatışma riskinin yükselen güçler kadar inişteki güçlerden de kaynaklanabileceğini, kendini sıkışmış hisseden tarafın “zamanın aleyhine işlediği ve çevrelendiği” hissi doğrultusunda çatışmaya daha meyilli hale gelebileceğini ifade etmiştir.

Paul, uyum sağlama konusunda öne çıkan liberal tezlerin uluslararası kurumsallaşmaya, realist tezlerin ise artan savaş maliyetlerinin sağlayacağı caydırıcılığa öncelik verdiğine işaret ederek, bu süreçte mevcut ve yükselen güçlerin birbirlerinin değerlerini karşılıklı olarak kabullenerek kısmen benimsemelerinin, fiziki düzlemde ise karşılıklı sınır ve nüfuz alanlarının tespitinin belirleyici nitelikte olduğunu, bu bağlamda bölgesel ülkelerin de küresel güçler arasındaki bu süreci kabullenerek desteklemelerinin kritik öneme sahip olduğunu dile getirmiştir.

Türkiye’nin yumuşak gücünden ve model olarak algılanmasını sağlayan niteliklerinden vazgeçmemesi gerektiğine işaret eden Paul, derinleşen demokrasisi ile bölgede yaşanan dönüşüme umut kaynağı olmaya devam edebileceğine dikkat çekmiştir.