18 Eylül 2013 Barranquilla- Kolombiya

SAM, hem Türkiye’nin Latin Amerika açılımına destek olmak hem de Türk dış politikasının daha iyi anlaşılması ve anlatılması amacıyla 18 Eylül tarihinde Kolombiya’daki Rosario Üniversite’sinin Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (CEPI) ile Barranquilla Valiliğinin desteğiyle düzenlediği “Yumuşak Güç ve Kültürel Diplomasi: Yerel Dinamikler ve Küresel Etkiler” başlığı altındaki toplantıda Türkiye’nin yumuşak gücü ve dış politikasındaki yeri tartışılmıştır.

Dr. Mehmet Özkan’ın Türkiye’yi temsilen katıldığı toplantıda Yunus Emre Kültür Merkezleri, TİKA faaliyetleri ve Türkiye Bursları gibi Türk dış politikasında aktif birçok yumuşak güç ögesi Türkiye’nin genel dış politikası ve Latin Amerika açılımı çerçevesinde tartışılmıştır. Ayrıca toplantıda Barranquilla Valiliği genel sekreterinin yanı sıra Rosario Üniversitesi’nden Mauricio Jaramillo Jassir, Ricardo Baquero Hernández, ve Kuzey Üniversitesi’nde Massimo Di Ricco ve Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Kültürel İşler Dairesi’nden Santiago Ulises Jara Ramírez katılmıştır.

Toplantıda ayrıca Hindistan, Japonya ve Kolombiya’nın yumuşak güç politikaları Türkiye’nin yanında kültürel diplomasi açısından karşılaştırılmalı bir şekilde tartışılmıştır. Bunun yanında, Konferans Türkiye’nin Latin Amerika’ya yönelik temel dış politika parametrelerinin açık bir şekilde ortaya konması bağlamında mühim bir fırsat oluşturmuş, dolayısıyla son dönemde gelişen ikili ilişkilerin değerlendirilmesine de bir adım teşkil etmiştir.

Konu ile ilgilenen birçok akademisyenin ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerinin toplantıya katılmış olması ve medyanın gösterdiği ilgi hem Türkiye’nin Kolombiya’da tanıtılmasına katkı sağlamış ve Türk Kamu Diplomasisi açısından faydalı bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir.