24 Ekim 2013 Ankara

Merkezimiz ile Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü eşgüdümünde 24 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da “Türk Dış Politikası’nın Asya Gündemi” temalı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.

Yuvarlak masa toplantısı şeklinde tertip edilen toplantıya, Prof. Prasenjit Duara, Singapur Ulusal Üniversitesi, Prof. Amitav Acharya, Amerikan Üniversitesi, Mehmet Metin Eker, Genel Müdür, Kalkınma Bakanlığı, Doç. Dr. Şaban Kardaş, Diplomasi Akademisinde Danışman, Prof. Mark Selden, Cornell Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Pehlivantürk ‘ün yanı sıra Kalkınma Bakanlığı, TOBB Üniversitesi, Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, TİKA ve ODTÜ’den temsilciler katılmışlardır.

Toplantı boyunca, Türkiye’nin yakın coğrafyasına yönelik dış politikası ve bunun Türkiye’nin küresel politikalar algısı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Bunun yanında, Türkiye’nin özellikle Asya merkezli uluslararası örgütlere üye olma yönündeki güçlü iradesi bağlamında anılan bölgede aktif bir ülke olma politikası değerlendirilmiştir. Ayrıca, yabancı konukların Asya hakkındaki derin bilgi ve birikimleri çerçevesinde Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya’nın mevcut durumu ve geleceği ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır.