12-15 Mayıs 2014 Ulanbator- Moğolistan

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi’ne bağlı bulunan Moğolistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISS) tarafından 12-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Ulanbator, Moğolistan’da “Türkiye-Moğolistan İlişkileri” konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.

Moderatörlüğünü ISS Direktörü Damba Ganbat ve Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan’ın yürüttüğü ve SAM heyetinin Doç. Dr. Ferhat Pirinççi, Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve Üçüncü Kâtip Şeyda Erol tarafından temsil edildiği toplantıya, ISS heyetinden N. Dorjsuren, G. Bazaarvani, N. Soyolgerel, J. Adiyasuren, D. Munkthur’un yanısıra Moğolistan Dışişleri Baknalığı’ndan yetkililer de iştirak etmişlerdir.

Toplantı kapsamında, Moğolistan ve Türkiye dış politika prensipleri, Moğolistan’ın üçüncü komşu politikası, Türkiye ve Moğolistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü, AGİT, NATO gibi örgütlerle olan ilişkileri, Türkiye’nin enerji arzı ve güvenliği stratejisi ele alınmıştır. Bunun yanısıra Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel yönleri irdelenmiş, yeni açılımlarla bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde adıgeçen katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerinin yanısıra önerilerini de paylaşmışlardır.

Program çerçevesinde, SAM heyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Damba Gankhuyag’ı ve Ulanbator’da bulunan Tonyukuk Kitabelerini ziyaret etmişlerdir.