Etkinlikler

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri Sempozyumu


17.04.2023
Ankara

SAM Başkanı Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, Türk Tarih Kurumu ve Bakanlığımız tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri: Asırların Diplomasi Birikimi" sempozyumuna katılarak, "Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: Sürekli Değişim Çağında Devamlılık Örneği" başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

×
1 / 2
2 / 2


Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri Sempozyumu

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri Sempozyumu