Etkinlikler

Filistin-İsrail Çatışması ve Garantörlük Modeli Başlıklı Panel Özeti


31.10.2023
Ankara

“Filistin-İsrail Çatışması ve Garantörlük Modeli” başlıklı panel, Başkanlığımız tarafından 27 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binasında gerçekleştirilmiştir. Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Nuh Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yücel Acer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Şahin Eray Kırdım konuşmacı olarak yer almıştır. Panele, konuya ilgi duyan vatandaşlarımız, akademisyenler, resmi yetkililer, kordiplomatik ve medya kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 170 kişi katılım sağlamış; etkinlik ayrıca SAM sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmıştır.

Panelin açılışında SAM Başkanı Dr. Yılmaz, Türkiye’nin son 2,5 yıl boyunca İsrail’le normalleşme sürecini yürüttüğünü hatırlatarak, bu sürecin, yaşanan son gelişmelerden olumsuz etkilendiğini, Gazze’deki insani trajedinin, Filistin-İsrail çatışmasının Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar verdiğini dile getirmiştir.

SAM Başkanı Dr. Yılmaz ayrıca, garanti mekanizmasının uygulanmasını teminen, bölgesel ve Arap-İsrail çatışmasının sona erdirilmesi bağlamında önemli rol oynayabilecek bölgesel olmayan ülkelerden oluşan bir Yönlendirme Komitesi’nin tesis edilebileceğini; sözkonusu mekanizmanın Filistin’in bir devlet olarak varlığını sürdürmesine; ayrıca hem İsrail hem Filistin’e gerekli güvenlik teminatlarının sağlanmasına yardımcı olacağını vurgulamıştır.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, mevcut statükonun iki taraf için de kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunu, böyle bir ortamda garantörlük mekanizmasıyla desteklenecek iki devletli çözümün ön plana çıktığını belirtmiş, potansiyel garantörlerin tespit edilip uygun bir formatta bir araya getirilmesini önermiştir.

Prof. Dr. Yücel Acer, garantörlük sisteminin bir konuda tesis edilen mevcut statükoyu korumayı amaçladığını, garanti sisteminin başarısını inceleyen akademisyenlerin garantörlük sistemiyle desteklenen barış anlaşmaların yarısının başarılı olduğu sonucuna vardığını ve bu oranın, etkili bir uygulama mekanizmasının yoksun olduğu uluslararası sistemde büyük bir başarı olarak görülmesi gerektiğini söylemiştir.

Prof. Dr. Muhittin Ataman, 7 Ekim’de meydana gelen olayların, Filistin sorununu bölgedeki birçok ülke açısından unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde yeniden uluslararası gündeme taşıdığını belirtmiş, bu soruna kalıcı çözüm hususunda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan tarafından gündeme getirilen garantörlük önerisinin, somut bir öneri olması itibariyle önem taşıdığını, garantörlük sisteminin uygulanabilmesi için bölgesel bir devletler koalisyonunun kurulması gerektiğini, bu bağlamda Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan gibi bazı Arap ülkelerinin bu sistemde yer almasının hayati önem taşıdığını söylemiştir.

Panelin son konuşmacısı olarak söz alan Dr. Şahin Eray Kırdım ise, teorik perspektiften yaklaşıldığında İsrail-Filistin sorununda kalıcı ve nihai bir çözüm için uygun koşulların tam oluşmadığını ve bu yönde bir çözüm için İsrail tarafının ikna ve motive edilmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona ermiştir.

×
1 / 4
2 / 4
3 / 4


Filistin-İsrail Çatışması ve Garantörlük Modeli Başlıklı Panel Özeti

Filistin-İsrail Çatışması ve Garantörlük Modeli Başlıklı Panel Özeti

Filistin-İsrail Çatışması ve Garantörlük Modeli Başlıklı Panel Özeti